Effect of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?

Thesis title: Effect of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?
Author: Jedlička, Roman
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stroukal, Dominik
Opponents: Nikolovová, Pavla
Thesis language: English
Abstract:
Many factors influence quality of higher education. Current research mostly works with economic factors (GDP, higher education expenditures etc.). However, there are also publications that examine an impact of sociological aspects on quality of higher education. My research examined the impact of income inequality on quality of tertiary education. In the analysis of socioeconomic data of 76 countries I have proven that there is no linear relationship between income inequality and quality of tertiary education. According to my results the size of population, GDP per capita and being English speaking country are main drivers of quality of tertiary education. Modified model without outliers also shows that there is a positive effect of R&D expenditures on quality of tertiary education.
Keywords: Tobit model; Income inequality; Education quality; Gini coefficient
Thesis title: Impact of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?
Author: Jedlička, Roman
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stroukal, Dominik
Opponents: Nikolovová, Pavla
Thesis language: English
Abstract:
Kvalitu vysokých škol ovlivňuje mnoho faktorů. Současný výzkum nejčastěji pracuje s čistě ekonomickými veličinami jako HDP, výdaje na terciární vzdělání atd. Objevují se ovšem i práce, které zkoumají vliv sociálních aspektů na kvalitu terciárního vzdělání. V této práci jsem zkoumal, jaký vliv na kvalitu terciárního vzdělání má rozdělení příjmů ve společnosti. Pomocí analýzy socioekonomických dat z 76 zemí se mi podařilo dokázat, že neexistuje lineární vztah mezi rozdělením příjmů ve společnosti a kvalitou terciárního vzdělání. Dále se mi podařily identifikovat hlavní veličiny, které ovlivňují kvalitu terciárního vzdělání -- velikost populace, HDP na obyvatele a fakt, že v dané zemi je hlavním jazykem angličtina. Modifikovaná verze modelu ukázala také pozitivní vliv výdajů na vědu a výzkum na kvalitu terciárního vzdělání.
Keywords: Tobit model; Nerovnost příjmů; Giniho koeficient; Kvalita vzdělání

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 10. 2013
Date of submission: 1. 6. 2014
Date of defense: 8. 9. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45267/podrobnosti

Files for download

    Last update: