Marketing Management of Business Firms, Building Effective Collaborations Using the Concept of Category Management

Thesis title: Marketingové řízení obchodních firem, budování efektivních kooperací s využitím konceptu Category managementu
Author: Čapek, Michal
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Hesková, Marie
Opponents: Ezrová, Hana; Lieskovská, Vanda; Rozmahel, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Disertační práce prezentuje teoretické přístupy ke category managementu, včetně definice jeho základního osmistupňového procesu. Implementace category managementu je uvedena na příkladech firmy Coca-Cola, které dokládají funkčnost navržené metodiky a cílů z úvodu této práce.
Keywords: plánogramy; space management; merchandising; category management; management řízení kategorií - Coca-Cola - nealkoholické nápoje
Thesis title: Marketing Management of Business Firms, Building Effective Collaborations Using the Concept of Category Management
Author: Čapek, Michal
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Hesková, Marie
Opponents: Ezrová, Hana; Lieskovská, Vanda; Rozmahel, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Dissertation presents theoretical approaches to category management including the definition of its 8-step process. The implementation of category management is shown on examples of the Coca-Cola company, which support functionality of suggested methodology and objectives from the beginning of this dissertation.
Keywords: planograms; space management; merchandising; category management; category management - Coca-Cola - non-alcoholic beverages

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2010
Date of submission: 1. 9. 2014
Date of defense: 22. 9. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48620/podrobnosti

Files for download

    Last update: