Marketingové řízení obchodních firem, budování efektivních kooperací s využitím konceptu Category managementu

Název práce: Marketingové řízení obchodních firem, budování efektivních kooperací s využitím konceptu Category managementu
Autor(ka) práce: Čapek, Michal
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Ezrová, Hana; Lieskovská, Vanda; Rozmahel, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce prezentuje teoretické přístupy ke category managementu, včetně definice jeho základního osmistupňového procesu. Implementace category managementu je uvedena na příkladech firmy Coca-Cola, které dokládají funkčnost navržené metodiky a cílů z úvodu této práce.
Klíčová slova: plánogramy; space management; merchandising; category management; management řízení kategorií - Coca-Cola - nealkoholické nápoje
Název práce: Marketing Management of Business Firms, Building Effective Collaborations Using the Concept of Category Management
Autor(ka) práce: Čapek, Michal
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Ezrová, Hana; Lieskovská, Vanda; Rozmahel, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dissertation presents theoretical approaches to category management including the definition of its 8-step process. The implementation of category management is shown on examples of the Coca-Cola company, which support functionality of suggested methodology and objectives from the beginning of this dissertation.
Klíčová slova: planograms; space management; merchandising; category management; category management - Coca-Cola - non-alcoholic beverages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2010
Datum podání práce: 1. 9. 2014
Datum obhajoby: 22. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48620/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: