Problems of convergence of Czech Republic to the EU15 average

Thesis title: Problémy zbližovania ekonomickej úrovne ČR k priemeru vyspelých štátov Európskej Únie
Author: Šípková, Katarína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Kalínská, Emílie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práca hodnotí priebeh konvergencie ČR k priemernej úrovni EU15. Analyzuje faktory vplývajúce na tento proces a ich vývoj v čase a to predovšetkým vplyv priamych zahraničných investícií,stavu podnikateľského prostredia a hospodárskej politiky na konvergenciu. Využíva komparatívny prístup. Zameriava sa na vývoj reálneho sektoru. V záverečnej kapitole je doplnená čast o vzťahu nominálnej a reálnej stránky tohto procesu.
Keywords: HDP; relatívna produktivita; vplyv PZI; reálna konvergencia
Thesis title: Problems of convergence of Czech Republic to the EU15 average
Author: Šípková, Katarína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Kalínská, Emílie
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 8. 2006
Date of submission: 21. 8. 2006
Date of defense: 11. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3443/podrobnosti

Files for download

    Last update: