Social entrepreneurship in the Czech Republic

Thesis title: Sociální podnikání v ČR
Author: Ptáčníková, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vávrová, Hana
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá sociálním podnikáním v České republice. Cílem je analyzovat nynější situaci sociálního podnikání. Vyzdvihuje význam sociální ekonomiky jako prostoru mezi veřejným státním sektorem a soukromým tržním sektorem. Zaměřuje se na současné podniky, které se považují za "sociální" a hledá jejich společné znaky. Zjišťuje, kdy byly jednotlivé sociální podniky založeny, jaká je jejich právní forma, obor činnosti a proč se považují za sociální. Popisuje standardy a porozumění sociálního podnikání v praxi. Práce je řešena také v mezinárodním kontextu, snaží se identifikovat, kde by se Česká republika mohla inspirovat a čím. Podrobněji je rozebráno sociální podnikání v Irsku, dle stejných kritérií jako je analyzováno sociální podnikání v ČR. Přínosem této práce je vytvoření přehledu sociálního podnikání.
Keywords: sociální podnik; sociálně vyloučené osoby; sociální ekonomika; sociální podnikání
Thesis title: Social entrepreneurship in the Czech Republic
Author: Ptáčníková, Lucie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vávrová, Hana
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the current situation of social entrepreneurship in the Czech Republic. It emphasizes the importance of social economy, the field between the public sector and the private market sector. This thesis is interested in existing companies which consider themselves as "social" and describes their common features. It presents the social companies' founding years, what their legal forms are, their areas of business and why they consider themselves social. This paper also examines social entrepreneurship in an international context, it endeavours to identify where and how the Czech Republic could inspire itself to improve. Social entrepreneurship in Ireland is analyzed in detail according to the same criteria as social entrepreneurship in the Czech Republic. The purpose of this work is to create an overview of social entrepreneurship.
Keywords: socially excluded people; social economics; social entrepreneurship; social enterprise

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 6. 2014
Date of submission: 10. 12. 2014
Date of defense: 3. 2. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48270/podrobnosti

Files for download

    Last update: