Economic analysis of Karlovarské minerální vody, a.s

Thesis title: Ekonomická analýza podniku Karlovarské minerální vody, a.s
Author: Klikar, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Klečka, Jiří
Opponents: Špička, Jindřich
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá ekonomickou analýzou společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. za roky 2008--2012. Práce obsahuje strategickou a finanční analýzu a je řešena z pohledu externího uživatele na základě veřejně dostupných účetních výkazů. Ve strategické analýze byla provedena analýza mikrookolí, makrookolí a analýza SWOT. Obsahem finanční analýzy je výpočet absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Dále tato část diplomové práce obsahuje bankrotní a bonitní modely, pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, pravidla financování, analýzu zásob, provozní páku a mezipodnikové srovnávání. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky na základě prozkoumaných výpočtů a nastíněná doporučení ke zlepšení finanční situace podniku.
Keywords: bonitní a bankrotní modely; mezipodnikové srovnávání; pyramidový rozklad ROE; finanční analýza; strategická analýza; ekonomická analýza
Thesis title: Economic analysis of Karlovarské minerální vody, a.s
Author: Klikar, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Klečka, Jiří
Opponents: Špička, Jindřich
Thesis language: Česky
Abstract:
We provide an economic analysis of the Karlovarské mineralní vody company between years 2008 and 2012. Strategic and financial analyses are delivered from the external user perspective using the publicly available accounts only. In the strategic analysis, we examine micro-vicinity and macro-vicinity of the company and we provide the SWOT analysis. The financial analysis brings absolute, difference and ratio indicators. In addition, the analysis covers the solvency and insolvency models, the pyramid decomposition of the return on equity, financing rules, stock and leverage analyses, and inter-company comparison. Eventually, we also provide several suggestions to improve the financial situation of the examined company.
Keywords: solvency and insolvency models; inter-company comparison; ROE pyramid decomposition; financial analysis; strategic analysis; economic analysis,

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 2. 2014
Date of submission: 17. 12. 2014
Date of defense: 4. 2. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47623/podrobnosti

Files for download

    Last update: