Ekonomická analýza podniku Karlovarské minerální vody, a.s

Název práce: Ekonomická analýza podniku Karlovarské minerální vody, a.s
Autor(ka) práce: Klikar, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Špička, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ekonomickou analýzou společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. za roky 2008--2012. Práce obsahuje strategickou a finanční analýzu a je řešena z pohledu externího uživatele na základě veřejně dostupných účetních výkazů. Ve strategické analýze byla provedena analýza mikrookolí, makrookolí a analýza SWOT. Obsahem finanční analýzy je výpočet absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Dále tato část diplomové práce obsahuje bankrotní a bonitní modely, pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, pravidla financování, analýzu zásob, provozní páku a mezipodnikové srovnávání. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky na základě prozkoumaných výpočtů a nastíněná doporučení ke zlepšení finanční situace podniku.
Klíčová slova: bonitní a bankrotní modely; mezipodnikové srovnávání; pyramidový rozklad ROE; finanční analýza; strategická analýza; ekonomická analýza
Název práce: Economic analysis of Karlovarské minerální vody, a.s
Autor(ka) práce: Klikar, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Špička, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
We provide an economic analysis of the Karlovarské mineralní vody company between years 2008 and 2012. Strategic and financial analyses are delivered from the external user perspective using the publicly available accounts only. In the strategic analysis, we examine micro-vicinity and macro-vicinity of the company and we provide the SWOT analysis. The financial analysis brings absolute, difference and ratio indicators. In addition, the analysis covers the solvency and insolvency models, the pyramid decomposition of the return on equity, financing rules, stock and leverage analyses, and inter-company comparison. Eventually, we also provide several suggestions to improve the financial situation of the examined company.
Klíčová slova: solvency and insolvency models; inter-company comparison; ROE pyramid decomposition; financial analysis; strategic analysis; economic analysis,

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2014
Datum podání práce: 17. 12. 2014
Datum obhajoby: 4. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47623/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: