Comparison of counter-terrorism strategies of the USA and the EU

Thesis title: Srovnání strategie USA a EU v boji proti globálnímu terorismu
Author: Krajňáková, Kristýna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Matějka, Zdeněk
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá komparací strategie USA a EU v boji proti globálnímu terorismu, o němž hovoříme od teroristických útoků spáchaných 11. září 2001. Cílem práce je na základě analýzy tématu určit, která ze zkoumaných strategií poskytuje dlouhodobě vhodnější nástroj boje proti terorismu. Ke zhodnocení slabých a silných stránek obou strategií slouží rovněž jejich konfrontace s vývojem globálního terorismu.
Keywords: USA; protiteroristická strategie; globální terorismus; EU
Thesis title: Comparison of counter-terrorism strategies of the USA and the EU
Author: Krajňáková, Kristýna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Matějka, Zdeněk
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on comparison of strategies of the USA and the EU in the fight against global terrorism, thus since terrorist attacks committed on 11 September 2001. The aim of the thesis is to assess which one of the strategies offers more suitable longterm counter-terrorism tool. Confrontation of the strategies with current development of global terrorism is included to help to assess strengths and weaknesses of the strategies.
Keywords: USA; EU; counter-terrorism strategies; global terrorism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2013
Date of submission: 30. 4. 2014
Date of defense: 27. 1. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44221/podrobnosti

Files for download

    Last update: