Srovnání strategie USA a EU v boji proti globálnímu terorismu

Název práce: Srovnání strategie USA a EU v boji proti globálnímu terorismu
Autor(ka) práce: Krajňáková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matějka, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá komparací strategie USA a EU v boji proti globálnímu terorismu, o němž hovoříme od teroristických útoků spáchaných 11. září 2001. Cílem práce je na základě analýzy tématu určit, která ze zkoumaných strategií poskytuje dlouhodobě vhodnější nástroj boje proti terorismu. Ke zhodnocení slabých a silných stránek obou strategií slouží rovněž jejich konfrontace s vývojem globálního terorismu.
Klíčová slova: USA; protiteroristická strategie; globální terorismus; EU
Název práce: Comparison of counter-terrorism strategies of the USA and the EU
Autor(ka) práce: Krajňáková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matějka, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on comparison of strategies of the USA and the EU in the fight against global terrorism, thus since terrorist attacks committed on 11 September 2001. The aim of the thesis is to assess which one of the strategies offers more suitable longterm counter-terrorism tool. Confrontation of the strategies with current development of global terrorism is included to help to assess strengths and weaknesses of the strategies.
Klíčová slova: USA; EU; counter-terrorism strategies; global terrorism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 27. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44221/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: