Comparison of Nette and Java Spring frameworks for web development

Thesis title: Porovnání frameworků Nette a Java Spring pro vývoj webových aplikací
Author: Tölg, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Lukáš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá srovnáním dvou frameworků, které jsou postaveny na odlišných platformách. Prvním z nich je Nette postavený nad PHP a druhým je Spring vyvinutý v Javě. Jedná se o populární zástupce frameworků obou platforem. První část má za cíl seznámit čtenáře s základními pojmy, které se s frameworky pojí, návrhovým vzorem MVC. Druhá část je věnována popisu frameworku Nette, třetí pak popisu frameworku Spring. Čtvrtá část popisuje demonstrativní aplikaci a její realizaci v Nette i Springu a poslední pátá část si klade za cíl provést srovnání obou frameworků, zhodnotit práci s nimi a celé téma uzavřít.
Keywords: Java; Spring; MVC; MVP; Nette; framework; webová aplikace; PHP
Thesis title: Comparison of Nette and Java Spring frameworks for web development
Author: Tölg, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Lukáš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on a comparison of two frameworks, built on two different platforms. The first one is a PHP-based framework Nette and the second one is Spring, developed in Java. They both are popular choices of frameworks on their respective platforms. The first part of the thesis' target is to introduce the reader to elementary ideas related to frameworks - design pattern MVC. The second part describes the Nette framework, the third is devoted to Spring framework. The fourth part deals with an example application and it's realization in both Nette and Spring, and the fifth and last part compares both frameworks, evaluates them and closes the whole topic.
Keywords: PHP; framework; MVP; Nette; MVC; Spring; web application; Java

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2014
Date of submission: 6. 5. 2015
Date of defense: 28. 5. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47373/podrobnosti

Files for download

    Last update: