Web Application Testing using Selenium WebDriver Tool

Thesis title: Testování webových aplikací s využitím nástroje Selenium Webdriver
Author: Třísková, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou automatizace testování webových aplikací. První část popisuje automatizované testování a porovnává jej s testováním manuálním, kategorizuje dostupné testovací nástroje a představuje testovací nástroje nazvané Selenium. V další části je pak detailně popsána metodika automatizace testování webových aplikací, která poskytuje systematický návod, jak při automatizaci testování postupovat, jakým chybám se vyvarovat, a také úkoly a odpovědnosti jednotlivých rolí, které se procesu účastní. Součástí přílohy diplomové práce je pak příručka k nástroji Selenium WebDriver, který je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro funkcionální testování webových aplikací. Příručka provádí čtenáře od základů práce s nástrojem až po pokročilé možnosti využití a poskytuje všechny potřebné informace pro vytváření automatizovaných testů. Tato práce tedy představuje komplexní materiál, na jehož základě lze realizovat proces automatizace testování s využitím konkrétního testovacího nástroje.
Keywords: Automatizace testování webových aplikací; Tester; Selenium 2; Testování softwaru; Testovací nástroje; Selenium WebDriver; Nástroje pro automatizaci testování; Metodika pro automatizaci testování
Thesis title: Web Application Testing using Selenium WebDriver Tool
Author: Třísková, Lucie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with automated testing of web applications. First of all, it introduces automated testing and compares it with manual testing, then classifies currently available testing tools and describes Selenium testing tools. In further chapter a methodology for automation of testing of web applications is described, providing a systematic manual, how to automate testing, which mistakes to avoid, and also tasks and responsibilities of involved roles. Appendix of this thesis consists of a user manual for Selenium WebDriver, one of the most popular tools for automated functional testing of web application. This manual guides reader from the basics of using Selenium WebDriver tool to its advanced features and provides complete information set needed for writing automated tests. This thesis represents a complex material that can be used for carrying out a process of test automation using a particular testing tool.
Keywords: Methodology for test automation; Tester; Test automation tools; Software testing; Selenium WebDriver; Selenium 2; Testing tools; Automated testing of web applications

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 10. 2013
Date of submission: 10. 5. 2015
Date of defense: 2. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45189/podrobnosti

Files for download

    Last update: