Testování webových aplikací s využitím nástroje Selenium Webdriver

Název práce: Testování webových aplikací s využitím nástroje Selenium Webdriver
Autor(ka) práce: Třísková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou automatizace testování webových aplikací. První část popisuje automatizované testování a porovnává jej s testováním manuálním, kategorizuje dostupné testovací nástroje a představuje testovací nástroje nazvané Selenium. V další části je pak detailně popsána metodika automatizace testování webových aplikací, která poskytuje systematický návod, jak při automatizaci testování postupovat, jakým chybám se vyvarovat, a také úkoly a odpovědnosti jednotlivých rolí, které se procesu účastní. Součástí přílohy diplomové práce je pak příručka k nástroji Selenium WebDriver, který je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro funkcionální testování webových aplikací. Příručka provádí čtenáře od základů práce s nástrojem až po pokročilé možnosti využití a poskytuje všechny potřebné informace pro vytváření automatizovaných testů. Tato práce tedy představuje komplexní materiál, na jehož základě lze realizovat proces automatizace testování s využitím konkrétního testovacího nástroje.
Klíčová slova: Automatizace testování webových aplikací; Tester; Selenium 2; Testování softwaru; Testovací nástroje; Selenium WebDriver; Nástroje pro automatizaci testování; Metodika pro automatizaci testování
Název práce: Web Application Testing using Selenium WebDriver Tool
Autor(ka) práce: Třísková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with automated testing of web applications. First of all, it introduces automated testing and compares it with manual testing, then classifies currently available testing tools and describes Selenium testing tools. In further chapter a methodology for automation of testing of web applications is described, providing a systematic manual, how to automate testing, which mistakes to avoid, and also tasks and responsibilities of involved roles. Appendix of this thesis consists of a user manual for Selenium WebDriver, one of the most popular tools for automated functional testing of web application. This manual guides reader from the basics of using Selenium WebDriver tool to its advanced features and provides complete information set needed for writing automated tests. This thesis represents a complex material that can be used for carrying out a process of test automation using a particular testing tool.
Klíčová slova: Methodology for test automation; Tester; Test automation tools; Software testing; Selenium WebDriver; Selenium 2; Testing tools; Automated testing of web applications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2013
Datum podání práce: 10. 5. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45189/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: