Maastricht convergence criteria and their fulfillment of the Czech Republic

Thesis title: Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich plnění Českou republikou
Author: Hrdinová, Pavla
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlík, Zdeněk
Opponents: Voříšková, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce zhodnocuje vývoj a vhodnost nastavení maastrichtských kritérií od jejich vzniku. Práce analyzuje aktuální stav sladěnosti členských zemí eurozóny a sledované veličiny porovnává s českou ekonomikou. Dále práce vyhodnocuje plnění maastrichtských konvergenčních kritérií Českou republikou a její připravenost na přijetí jednotné měny. Závěrem se práce zabývá zkoumáním potencionálních přínosů a rizik spojených se zavedením eura v ČR. Poukazuje také na stále větší prohlubování evropské integrace a implementaci institucionálních změn ve fungování měnové unie, čímž se mění podmínky vstupu a nové finanční a institucionální závazky plynoucí z případného členství v eurozóně.
Keywords: maastrichtská konvergenční kritéria; makroekonomická situace ČR; Eurozóna; zavedení eura v ČR
Thesis title: Maastricht convergence criteria and their fulfillment of the Czech Republic
Author: Hrdinová, Pavla
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlík, Zdeněk
Opponents: Voříšková, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the development and appropriateness of the Maastricht Convergence Criteria from their beginnings. The thesis analyzes the current state of alignment of Eurozone member states in comparison with the monitored variables of Czech economy. Further, this thesis evaluates how the Czech Republic fulfils the convergence criteria and its preparedness to adopt the single currency. Last but not least, the thesis investigates the potential revenues and costs of the introduction of the euro in the Czech Republic. The thesis outlines the increasingly deepening of European integration and implementation of institutional changes in the functioning of the monetary union with respect to the current challenges of the monetary union. This has changed the entrance requirements and new financial and institutional commitments arising from eventual membership in the Eurozone.
Keywords: macroeconomic situation in the Czech Republic; euro adoption in the Czech Republic; Maastricht Convergence Criteria; Eurozone

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 7. 2014
Date of submission: 24. 4. 2015
Date of defense: 2. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48698/podrobnosti

Files for download

    Last update: