Fair Trade in international trade

Thesis title: Fair Trade v mezinárodním obchodě
Author: Pešoutová, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Trojanová, Kamila
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku konceptu Fair Trade v mezinárodním obchodě. Cílem práce je tuto myšlenku spravedlivého obchodu představit, přiblížit cíle a principy Fair Trade, analyzovat jeho pozici v mezinárodním obchodě a pomocí vlastního šetření zjistit, jaké povědomí mají čeští spotřebitelé o této formě obchodu. První kapitola obsahuje teoretické informace o tomto konceptu, mapuje jeho historický vývoj a zabývá se jeho konkrétními cíli. Ve druhé kapitole se věnuji komoditám, které jsou často pod značkou Fair Trade obchodovány, více zde pak rozebírám konkrétní obchod s kávou a čajem. Třetí kapitola se týká především postavení Fair Trade ve světovém obchodě, jeho postupném šíření do dalších zemí a také výrobkům Fair Trade na českém trhu. Klíčovým bodem čtvrté kapitoly je vlastní dotazník, s jehož pomocí se snažím zkoumat povědomí českých spotřebitelů o formě tohoto obchodu.
Keywords: káva; Fair Trade; obchod
Thesis title: Fair Trade in international trade
Author: Pešoutová, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Trojanová, Kamila
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is focus on Fair Trade which is an alternative approach to the conventional trade based on partnership between producers and traders. The aim of the thesis is to describe this kind of alternative trade with its principles and goals, to introduce its history and to analyse the position of Fair Trade on the world market. The first chapter describes the history, principles and goals of Fair Trade. The second chapter is dedicated to the most traded certified commodities such as coffee and tea. Third part is about the position of this products on the world market. In the last part of my thesis I concentrate on the position of Fair Trade in the Czech Republic. This part also contains a questionnaire which describes the general awareness of Fair Trade in the Czech Republic
Keywords: Tea; Coffee; Fair Trade

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 2. 2014
Date of submission: 30. 4. 2015
Date of defense: 2. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46635/podrobnosti

Files for download

    Last update: