Fair Trade v mezinárodním obchodě

Název práce: Fair Trade v mezinárodním obchodě
Autor(ka) práce: Pešoutová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Trojanová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku konceptu Fair Trade v mezinárodním obchodě. Cílem práce je tuto myšlenku spravedlivého obchodu představit, přiblížit cíle a principy Fair Trade, analyzovat jeho pozici v mezinárodním obchodě a pomocí vlastního šetření zjistit, jaké povědomí mají čeští spotřebitelé o této formě obchodu. První kapitola obsahuje teoretické informace o tomto konceptu, mapuje jeho historický vývoj a zabývá se jeho konkrétními cíli. Ve druhé kapitole se věnuji komoditám, které jsou často pod značkou Fair Trade obchodovány, více zde pak rozebírám konkrétní obchod s kávou a čajem. Třetí kapitola se týká především postavení Fair Trade ve světovém obchodě, jeho postupném šíření do dalších zemí a také výrobkům Fair Trade na českém trhu. Klíčovým bodem čtvrté kapitoly je vlastní dotazník, s jehož pomocí se snažím zkoumat povědomí českých spotřebitelů o formě tohoto obchodu.
Klíčová slova: káva; Fair Trade; obchod
Název práce: Fair Trade in international trade
Autor(ka) práce: Pešoutová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Trojanová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focus on Fair Trade which is an alternative approach to the conventional trade based on partnership between producers and traders. The aim of the thesis is to describe this kind of alternative trade with its principles and goals, to introduce its history and to analyse the position of Fair Trade on the world market. The first chapter describes the history, principles and goals of Fair Trade. The second chapter is dedicated to the most traded certified commodities such as coffee and tea. Third part is about the position of this products on the world market. In the last part of my thesis I concentrate on the position of Fair Trade in the Czech Republic. This part also contains a questionnaire which describes the general awareness of Fair Trade in the Czech Republic
Klíčová slova: Tea; Coffee; Fair Trade

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46635/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: