Software testing automation using Selenium

Thesis title: Automatizace testování softwaru nástrojem Selenium
Author: Votlučka, Vojtěch
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Kolář, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je popis automatizace testování softwaru pomocí nástroje Selenium WebDriver. Konkrétně se jedná o automatizaci funkčního testování webových aplikací v prostředí elektronického bankovnictví. Mimo popis postupu tvorby testů se jedná také o vytvoření reálně aplikovatelných praktických příkladů napsaných v programovacím jazyce Java. Od teoretického představení problematiky testování softwaru se práce dostává k představení nástroje Selenium a poté jeho využití v oblasti elektronického bankovnictví. Následuje popis postupu automatizace, jejího spouštění i krátké srovnání kapacit z hlediska nákladů mezi manuálním a automatizovaným testováním.
Keywords: druhy testování; webové aplikace; automatizace testování softwaru; metodika; elektronické bankovnictví; software; Selenium WebDriver; Java
Thesis title: Software testing automation using Selenium
Author: Votlučka, Vojtěch
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Kolář, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is a complete description of the process of software testing automation using Selenium WebDriver. The work is focusing on functional testing of web applications in internet banking. Apart from the description of this process, the paper also creates applicable examples of test scripts written in Java. Starting with theoretical introduction to the area of software testing, the work continues by introducing the Selenium WebDriver testing tool and its use in the environment of internet banking. Then follows the description of the process of automation, its execution and a brief cost comparison between manual and automated testing.
Keywords: methodology; Java; types of software testing; web applications; software testing automation; Selenium WebDriver; internet banking; software

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 1. 2015
Date of submission: 8. 5. 2015
Date of defense: 22. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52027/podrobnosti

Files for download

    Last update: