Automatizace testování softwaru nástrojem Selenium

Název práce: Automatizace testování softwaru nástrojem Selenium
Autor(ka) práce: Votlučka, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Kolář, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je popis automatizace testování softwaru pomocí nástroje Selenium WebDriver. Konkrétně se jedná o automatizaci funkčního testování webových aplikací v prostředí elektronického bankovnictví. Mimo popis postupu tvorby testů se jedná také o vytvoření reálně aplikovatelných praktických příkladů napsaných v programovacím jazyce Java. Od teoretického představení problematiky testování softwaru se práce dostává k představení nástroje Selenium a poté jeho využití v oblasti elektronického bankovnictví. Následuje popis postupu automatizace, jejího spouštění i krátké srovnání kapacit z hlediska nákladů mezi manuálním a automatizovaným testováním.
Klíčová slova: druhy testování; webové aplikace; automatizace testování softwaru; metodika; elektronické bankovnictví; software; Selenium WebDriver; Java
Název práce: Software testing automation using Selenium
Autor(ka) práce: Votlučka, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Kolář, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is a complete description of the process of software testing automation using Selenium WebDriver. The work is focusing on functional testing of web applications in internet banking. Apart from the description of this process, the paper also creates applicable examples of test scripts written in Java. Starting with theoretical introduction to the area of software testing, the work continues by introducing the Selenium WebDriver testing tool and its use in the environment of internet banking. Then follows the description of the process of automation, its execution and a brief cost comparison between manual and automated testing.
Klíčová slova: methodology; Java; types of software testing; web applications; software testing automation; Selenium WebDriver; internet banking; software

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2015
Datum podání práce: 8. 5. 2015
Datum obhajoby: 22. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: