Warehouse Management System and its implementation

Thesis title: Warehouse Management System a jeho implementace
Author: Kovařík, Šimon
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Basl, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá Warehouse management systémem a jeho implementací v konkrétním podniku. Možnostem softwarových řešení a obecnému popsání problematiky WMS se věnuje první, teoretická část práce. Praktická část se již zaměřuje na analýzu a hodnocení konkrétního řešení KARAT WMS v prostředí firmy Novum, spol. s.r.o. a jeho srovnání s teoretickými poznatky z první části.
Keywords: firma Novum; KARAT; warehouse management system; WMS; řízený sklad
Thesis title: Warehouse Management System and its implementation
Author: Kovařík, Šimon
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Basl, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with Warehouse management system and its implementation in certain company. The first theoretical part of this thesis describes WMS in general and its software solutions. The practical part analyzes particular solution KARAT WMS in company Novum, spol. s.r.o. and compares it with theoretical findings from first part.
Keywords: warehouse management system; Novum company; KARAT; inventory management; WMS

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 11. 2014
Date of submission: 6. 5. 2015
Date of defense: 18. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50379/podrobnosti

Files for download

    Last update: