Warehouse Management System a jeho implementace

Název práce: Warehouse Management System a jeho implementace
Autor(ka) práce: Kovařík, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá Warehouse management systémem a jeho implementací v konkrétním podniku. Možnostem softwarových řešení a obecnému popsání problematiky WMS se věnuje první, teoretická část práce. Praktická část se již zaměřuje na analýzu a hodnocení konkrétního řešení KARAT WMS v prostředí firmy Novum, spol. s.r.o. a jeho srovnání s teoretickými poznatky z první části.
Klíčová slova: firma Novum; KARAT; warehouse management system; WMS; řízený sklad
Název práce: Warehouse Management System and its implementation
Autor(ka) práce: Kovařík, Šimon
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with Warehouse management system and its implementation in certain company. The first theoretical part of this thesis describes WMS in general and its software solutions. The practical part analyzes particular solution KARAT WMS in company Novum, spol. s.r.o. and compares it with theoretical findings from first part.
Klíčová slova: warehouse management system; Novum company; KARAT; inventory management; WMS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2014
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50379/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: