Analysis of tourism at the selected destination

Thesis title: Analýza cestovního ruchu ve vybrané destinaci
Author: Vybíralová, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Jarolímková, Liběna
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit potenciál cestovního ruchu v okrese Kroměříž, jeho současný stav a perspektivy budoucího rozvoje. V práci je charakterizována primární a sekundární nabídka, tedy na jedné straně veškeré atraktivity a na straně druhé ubytovací a stravovací zařízení, na jejichž základě je vytvořena analýza. Výsledkem je také sestavení SWOT analýzy, která určuje silné a slabé stránky okresu a jeho příležitosti a hrozby.
Keywords: cestovní ruch; destinační management; destinace; město Kroměříž; SWOT analýza
Thesis title: Analysis of tourism at the selected destination
Author: Vybíralová, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Jarolímková, Liběna
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the potential of tourism in the district of Kroměříž, its current situation and the perspective of future development. In the thesis there are characterized primary and secondary offer, on the one hand all attractiveness, on the other hand accommodation and catering facility, on whose basis the analysis is created. Based on the result there is created the SWOT analysis as well. It determines the strengths and weaknesses of the district and its opportunities and threats.
Keywords: tourism; destination management; destination; Kroměříž; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 9. 2014
Date of submission: 18. 12. 2014
Date of defense: 2. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49169/podrobnosti

Files for download

    Last update: