The Economic, Social and Cultural Development between the State of Israel and the Czech Republic

Thesis title: The Economic, Social and Cultural Development between the State of Israel and the Czech Republic
Author: Tsybyktarov, Aldar
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dasan, Pramod
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: English
Abstract:
The goal of the thesis is to evaluate whether the international cooperation between the State of Israel and the Czech Republic has enriched the two countries. The work introduces the involved countries in the first chapter and briefly describes the history of the Czech-Israeli cooperation in the second. Quantitative economic indicators such as the balance and structure of trade or foreign direct investments between the involved countries can be found in the third chapter. The fourth chapter is about social and cultural cooperation -- here, qualitative data, obtained through personal interviews of representatives of the Embassy of the State of Israel in Prague is used. The fifth chapter introduces governmental and non-governmental institutions which promote cooperation in the described areas. The sixth chapter is dedicated to a brief prognosis of the Czech-Israeli cooperation. The final chapter, on the basis of collected data, aims to assess whether this international cooperation has benefited the citizens of both countries through economic growth, and, the growth of the value of the human capital which can be attained through education, social inclusion and cultural events.
Keywords: Development; Culture; Trade; Czech Republic; Israel
Thesis title: Ekonomický, společenský a kulturní rozvoj mezi Státem Izrael a Českou republikou
Author: Tsybyktarov, Aldar
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dasan, Pramod
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit, zda-li mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem je přínosná pro obě země. První kapitola představuje základní demografický, geografický a ekonomický profil obou zemí. Další kapitola se věnuje historii vzájemné spolupráce těchto států. Ve třetí kapitole se zabývám ekonomickými ukazateli, například bilancí a strukturou obchodu nebo přímými zahraničními investicemi. Ve čtvrté kapitole aplikuji informace od představitelů Velvyslanectví Státu Izrael v Praze pro mapování kulturních a společenských událostí. Pátá kapitola představuje nejvýznamnější instituce, které se podílí na rozvoji této mezinárodní spolupráce. Prognóza budoucnosti zmíněných obchodních i neobchodních vztahů je obsahem kapitoly sedmé. Závěr práce zhodnocuje, zda-li tato spolupráce byla nejen ekonomicky přínosná, ale také jestli zvýšila hodnotu lidského kapitálu formou sociální inkluze, vzdělávání, či účasti na kulturních událostech.
Keywords: obchod; kultura; Česká republika; Izrael; spolupráce

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 6. 2014
Date of submission: 15. 3. 2015
Date of defense: 2. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49834/podrobnosti

Files for download

    Last update: