Ekonomický, společenský a kulturní rozvoj mezi Státem Izrael a Českou republikou

Název práce: The Economic, Social and Cultural Development between the State of Israel and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Tsybyktarov, Aldar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dasan, Pramod
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to evaluate whether the international cooperation between the State of Israel and the Czech Republic has enriched the two countries. The work introduces the involved countries in the first chapter and briefly describes the history of the Czech-Israeli cooperation in the second. Quantitative economic indicators such as the balance and structure of trade or foreign direct investments between the involved countries can be found in the third chapter. The fourth chapter is about social and cultural cooperation -- here, qualitative data, obtained through personal interviews of representatives of the Embassy of the State of Israel in Prague is used. The fifth chapter introduces governmental and non-governmental institutions which promote cooperation in the described areas. The sixth chapter is dedicated to a brief prognosis of the Czech-Israeli cooperation. The final chapter, on the basis of collected data, aims to assess whether this international cooperation has benefited the citizens of both countries through economic growth, and, the growth of the value of the human capital which can be attained through education, social inclusion and cultural events.
Klíčová slova: Development; Culture; Trade; Czech Republic; Israel
Název práce: Ekonomický, společenský a kulturní rozvoj mezi Státem Izrael a Českou republikou
Autor(ka) práce: Tsybyktarov, Aldar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dasan, Pramod
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnotit, zda-li mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem je přínosná pro obě země. První kapitola představuje základní demografický, geografický a ekonomický profil obou zemí. Další kapitola se věnuje historii vzájemné spolupráce těchto států. Ve třetí kapitole se zabývám ekonomickými ukazateli, například bilancí a strukturou obchodu nebo přímými zahraničními investicemi. Ve čtvrté kapitole aplikuji informace od představitelů Velvyslanectví Státu Izrael v Praze pro mapování kulturních a společenských událostí. Pátá kapitola představuje nejvýznamnější instituce, které se podílí na rozvoji této mezinárodní spolupráce. Prognóza budoucnosti zmíněných obchodních i neobchodních vztahů je obsahem kapitoly sedmé. Závěr práce zhodnocuje, zda-li tato spolupráce byla nejen ekonomicky přínosná, ale také jestli zvýšila hodnotu lidského kapitálu formou sociální inkluze, vzdělávání, či účasti na kulturních událostech.
Klíčová slova: obchod; kultura; Česká republika; Izrael; spolupráce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 3. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49834/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: