The role of marketing in music industry with focus on EDM and DJing

Thesis title: Role marketingu v hudebním průmyslu se zaměřením na EDM a DJing
Author: Hrnčíř, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Černá, Jitka
Opponents: Říha, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem marketingové komunikace na hudební průmysl se zaměřením na elektronickou taneční hudbu. V teoretické části jsou zpracovány základní pojmy vymezující marketingovou komunikaci. Následně je charakterizován vývoj elektronické taneční hudby od sedmdesátých let minulého století. Hlavním cílem práce je určit významné marketingové nástroje ve vymezené věkové skupině u potvrdit znalost této oblasti hudebního průmyslu. Praktická část se zaměřuje na výzkum popularity, určení cílové skupiny a také vyhodnocuje rozhovory se specialisty a umělci. Na základě získaných informací z dotazníkového šetření a rozhovorů je v poslední části práce navržena vlastní marketingová kampaň neznámého umělce.
Keywords: Sociální sítě; Elektronická taneční hudba; Marketing; EDM umělci; Propagace
Thesis title: The role of marketing in music industry with focus on EDM and DJing
Author: Hrnčíř, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Černá, Jitka
Opponents: Říha, David
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis examines the influence of marketing communication on music industry with focus on electronic dance music. In theoretical part are processed basic terms defining marketing communication. Consequently is described development of electronic dance music from seventies. The main objective of this thesis is define important marketing tools in allotted age group and confirm knowledge of this area of music industry. The practical part is focused on the research of popularity, target group determination and also evaluates interview with specialists and artists. Base on the research results from questionnaires and interview the thesis also proposes own marketing campaign of unknown artist.
Keywords: Electronic dance music; Marketing; EDM artists; Social networks; Propagation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 10. 2014
Date of submission: 30. 4. 2015
Date of defense: 9. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49551/podrobnosti

Files for download

    Last update: