Assessment of the Tourist Information Centre's Contribution to the Support of Tourism

Thesis title: Hodnocení přínosu informačního centra pro podporu cestovního ruchu
Author: Hanzlíková, Blanka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Valentová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá způsoby hodnocení přínosu turistických informačních center pro podporu cestovního ruchu. Analýza je provedena na konkrétním příkladu -- turistickém informačním centru agentury CzechTourism. Jednotlivé kapitoly obsahují činnosti TIC, A.T.I.C. ČR, CzechTourism, základní informace o příspěvkových organizacích a metody hodnocení efektivnosti v neziskovém sektoru. Praktická část poskytuje přehled o činnosti a financování TIC na Staroměstském náměstí, hodnotí jeho současnou situaci a přínos pro podporu cestovního ruchu v dané destinaci.
Keywords: turistické informační centrum; služba; návštěvník; CzechTourism
Thesis title: Assessment of the Tourist Information Centre's Contribution to the Support of Tourism
Author: Hanzlíková, Blanka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Valentová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The Master's Thesis focuses on the ways of tourist information centres contribution to the support of the tourism. The analysis is demonstrated on the tourist information centre of CzechTourism. The chapters contain tourist information centre's activities, the information about the Association of Tourist Information Centres in the Czech Republic, about CzechTourism, basic facts about state-funded institutions and methods of effectiveness evaluating in the non-profit sector. The practical part provides knowledge about the activities of the information centre on the Old Town Square, assesses its present situation and its contribution to the tourism support.
Keywords: tourist information centre; service; visitor; CzechTourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 6. 2014
Date of submission: 5. 5. 2015
Date of defense: 3. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48271/podrobnosti

Files for download

    Last update: