Hodnocení přínosu informačního centra pro podporu cestovního ruchu

Název práce: Hodnocení přínosu informačního centra pro podporu cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Hanzlíková, Blanka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá způsoby hodnocení přínosu turistických informačních center pro podporu cestovního ruchu. Analýza je provedena na konkrétním příkladu -- turistickém informačním centru agentury CzechTourism. Jednotlivé kapitoly obsahují činnosti TIC, A.T.I.C. ČR, CzechTourism, základní informace o příspěvkových organizacích a metody hodnocení efektivnosti v neziskovém sektoru. Praktická část poskytuje přehled o činnosti a financování TIC na Staroměstském náměstí, hodnotí jeho současnou situaci a přínos pro podporu cestovního ruchu v dané destinaci.
Klíčová slova: turistické informační centrum; služba; návštěvník; CzechTourism
Název práce: Assessment of the Tourist Information Centre's Contribution to the Support of Tourism
Autor(ka) práce: Hanzlíková, Blanka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master's Thesis focuses on the ways of tourist information centres contribution to the support of the tourism. The analysis is demonstrated on the tourist information centre of CzechTourism. The chapters contain tourist information centre's activities, the information about the Association of Tourist Information Centres in the Czech Republic, about CzechTourism, basic facts about state-funded institutions and methods of effectiveness evaluating in the non-profit sector. The practical part provides knowledge about the activities of the information centre on the Old Town Square, assesses its present situation and its contribution to the tourism support.
Klíčová slova: tourist information centre; service; visitor; CzechTourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48271/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: