Piracy as a threat to the international security: NATO in the Gulf of Aden

Thesis title: Pirátství jako hrozba mezinárodní bezpečnosti: NATO v Adenském zálivu
Author: Bambušek, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Volenec, Otakar
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá novodobou a zcela specifickou hrozbou v bezpečnostních vztazích, pirátstvím. Konkrétně charakterizuje tuto hrozbu v případě Adenského zálivu, kde operovaly somálské pirátské sítě, které vyvolaly mezinárodní reakci a intervenci. V souvislosti s hrozbou pirátství analyzuje v teoretické části jeho historii a vývoj do současné podoby, kde se zaměřuje na vznik pirátství v Adenském zálivu a kořeny problému v této oblasti. Druhá kapitola se zaměřuje na jednotlivé organizace, které v Adenském zálivu operují. Tyto jsou v práci rozděleny na vojenské a nevojenské. Poslední část práce je věnována Severoatlantické alianci, která v oblasti Adenského zálivu operuje od roku 2008.
Keywords: Adenský záliv; Severoatlantická aliance; Somálsko; Pirátství; Bezpečnost
Thesis title: Piracy as a threat to the international security: NATO in the Gulf of Aden
Author: Bambušek, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Volenec, Otakar
Thesis language: Česky
Abstract:
This bacherol's thesis deals with a modern and specific threat to security relations -- piracy. It characterizes this threat in the case of the Gulf of Aden, where the Somali pirate networks operated, which triggered an international reaction and intervention. In connection with the threat of piracy, the thesis analyzes in the theoretical part the history and evolution of piracy into its current form, where it focuses on the emergence of piracy in the Gulf of Aden and the roots of the problems in this area. The second chapter focuses on the various organizations that operate in the Gulf of Aden. These are divided into military and non-military organizations. The last part is devoted to the North Atlantic Alliance, which operates in the Gulf of Aden since 2008.
Keywords: Gulf of Aden; Security; North Atlantic Alliance; Somalia; Piracy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 5. 2014
Date of submission: 11. 5. 2015
Date of defense: 9. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47971/podrobnosti

Files for download

    Last update: