Economic Interdependence and Peace

Thesis title: Ekonomická interdependence a mír
Author: Tao Ngoc, Thuy
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sršeň, Radim
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá teorií ekonomické interdependence. Vychází přitom z realistického přístupu, který tvrdí, že vysoká míra vzájemného obchodu je příčinou vzniku konfliktů. Tato hypotéza je testována na rusko-ukrajinském konfliktu, který vypukl na konci roku 2013. Dále se v práci zkoumá, zda je konflikt způsoben spíše ekonomickými nebo politicko-mocenskými pohnutkami. Teoretická část se věnuje realistickému a liberalistickému přístupu k ekonomické interdependenci. Empirická část studie se zabývá analýzou ruské a ukrajinské ekonomiky a vztahy mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropskou Unií. Závěrečná kapitola se věnuje srovnání války v Gruzii s rusko-ukrajinským konfliktem.
Keywords: konflikt; Rusko; ekonomická interdependence; Ukrajina
Thesis title: Economic Interdependence and Peace
Author: Tao Ngoc, Thuy
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sršeň, Radim
Opponents: Dubský, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the theory of economic interdependence. It is based on the realistic approach which states that high levels of mutual trade lead to a conflict. This hypothesis is being tested on the Russia-Ukraine conflict that erupted by the end of 2013. Additionally, the thesis examines whether the conflict is caused by economic or rather political-related incentives. The theoretical part consists of realistic and liberalistic approaches towards economic interdependence. The empirical part of the study deals with the analysis of Russian and Ukrainian economy and relations between Russia, Ukraine and the European Union. The last chapter is dedicated to the comparison of the war in Georgia with the Russia-Ukraine conflict.
Keywords: Russia; economic interdependence; Ukraine; conflict

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 5. 2014
Date of submission: 7. 5. 2015
Date of defense: 10. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47836/podrobnosti

Files for download

    Last update: