Ekonomická interdependence a mír

Název práce: Ekonomická interdependence a mír
Autor(ka) práce: Tao Ngoc, Thuy
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sršeň, Radim
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá teorií ekonomické interdependence. Vychází přitom z realistického přístupu, který tvrdí, že vysoká míra vzájemného obchodu je příčinou vzniku konfliktů. Tato hypotéza je testována na rusko-ukrajinském konfliktu, který vypukl na konci roku 2013. Dále se v práci zkoumá, zda je konflikt způsoben spíše ekonomickými nebo politicko-mocenskými pohnutkami. Teoretická část se věnuje realistickému a liberalistickému přístupu k ekonomické interdependenci. Empirická část studie se zabývá analýzou ruské a ukrajinské ekonomiky a vztahy mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropskou Unií. Závěrečná kapitola se věnuje srovnání války v Gruzii s rusko-ukrajinským konfliktem.
Klíčová slova: konflikt; Rusko; ekonomická interdependence; Ukrajina
Název práce: Economic Interdependence and Peace
Autor(ka) práce: Tao Ngoc, Thuy
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sršeň, Radim
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the theory of economic interdependence. It is based on the realistic approach which states that high levels of mutual trade lead to a conflict. This hypothesis is being tested on the Russia-Ukraine conflict that erupted by the end of 2013. Additionally, the thesis examines whether the conflict is caused by economic or rather political-related incentives. The theoretical part consists of realistic and liberalistic approaches towards economic interdependence. The empirical part of the study deals with the analysis of Russian and Ukrainian economy and relations between Russia, Ukraine and the European Union. The last chapter is dedicated to the comparison of the war in Georgia with the Russia-Ukraine conflict.
Klíčová slova: Russia; economic interdependence; Ukraine; conflict

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2014
Datum podání práce: 7. 5. 2015
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47836/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: