Strategic Analysis of the Job Portals in the Czech Republic

Thesis title: Strategic Analysis of the Job Portals in the Czech Republic
Author: Rozman, Ivan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Halík, Jaroslav
Opponents: Štěrbová, Ludmila
Thesis language: English
Abstract:
The aim of the theoretical part of this thesis is to describe the role of a marketing situational analysis and how it can benefit companies. The practical part describes the individual steps of the marketing situational analysis of the new employment website www.aulinks.cz. The analysis focuses on the employment websites market in the Czech Republic and reveals its customer segments, competitive environment and trends. The ultimate aim of this thesis is to propose www.aulinks.cz, based on the findings of the situational analysis, a penetration strategy, which will allow the company to utilize current market circumstances.
Keywords: Strategic Analysis; Aulinks; Czech Republic; Job Portal
Thesis title: Strategic Analysis of the Job Portals in the Czech Republic
Author: Rozman, Ivan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Halík, Jaroslav
Opponents: Štěrbová, Ludmila
Thesis language: English
Abstract:
Cílem teoretické části této práce je popsat roli marketingové situační analýzy a jak tato analýza může pomoct společnosti. Praktická část popisuje jednotlivé kroky marketingové situační analýzy nového pracovního portálu na území České republiky, www.aulinks.cz. Analýza se zaměřuje na trh pracovních portálu v České republice a odhaluje zákaznické segmenty, konkurenční prostředí, vnější síly a trendy. Konečným cílem této práce je na základě zjištění situační analýzy navrhnout www.aulinks.cz strategie rozšíření, které umožní, aby společnost využila současné tržní podmínky.
Keywords: Strategická analýza; Aulinks; Pracovní portal; Česká republika

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 10. 2014
Date of submission: 1. 5. 2015
Date of defense: 3. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49739/podrobnosti

Files for download

    Last update: