Strategic Analysis of the Job Portals in the Czech Republic

Název práce: Strategic Analysis of the Job Portals in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Rozman, Ivan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the theoretical part of this thesis is to describe the role of a marketing situational analysis and how it can benefit companies. The practical part describes the individual steps of the marketing situational analysis of the new employment website www.aulinks.cz. The analysis focuses on the employment websites market in the Czech Republic and reveals its customer segments, competitive environment and trends. The ultimate aim of this thesis is to propose www.aulinks.cz, based on the findings of the situational analysis, a penetration strategy, which will allow the company to utilize current market circumstances.
Klíčová slova: Strategic Analysis; Aulinks; Czech Republic; Job Portal
Název práce: Strategic Analysis of the Job Portals in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Rozman, Ivan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem teoretické části této práce je popsat roli marketingové situační analýzy a jak tato analýza může pomoct společnosti. Praktická část popisuje jednotlivé kroky marketingové situační analýzy nového pracovního portálu na území České republiky, www.aulinks.cz. Analýza se zaměřuje na trh pracovních portálu v České republice a odhaluje zákaznické segmenty, konkurenční prostředí, vnější síly a trendy. Konečným cílem této práce je na základě zjištění situační analýzy navrhnout www.aulinks.cz strategie rozšíření, které umožní, aby společnost využila současné tržní podmínky.
Klíčová slova: Strategická analýza; Aulinks; Pracovní portal; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49739/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: