Intellectual Property In The International Trade With An Emphasis On The Authors' Rights

Thesis title: Duševní vlastnictví v mezinárodním obchodě s důrazem na autorská práva
Author: Sanigová, Jana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Čápová, Ludmila
Opponents: Petránková, Andrea
Thesis language: Česky
Abstract:
Duševní vlastnictví a ochrana práv s ním souvisejících zaujímají v mezinárodním obchodě stále významnější místo. Tvorba nadnárodního legislativního rámce a vymahatelnost autorských práv jsou důležitými body jednání mezinárodních institucí. V této práci je předložen výčet nejdůležitějších mezinárodních úmluv v oblasti práva k duševnímu vlastnictví, jsou nastíněny klíčové body jednotlivých ustanovení a je naznačena jejich vzájemná návaznost. Na konkrétních příkladech je ilustrována aktuální míra porušování těchto práv a je poukázáno na nedostatečnou postižitelnost protiprávního jednání.
Keywords: Copyright; WTO; TRIPS; WIPO; autorské právo; duševní vlastnictví
Thesis title: Intellectual Property In The International Trade With An Emphasis On The Authors' Rights
Author: Sanigová, Jana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Čápová, Ludmila
Opponents: Petránková, Andrea
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 17. 1. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/7304/podrobnosti

Files for download

    Last update: