Duševní vlastnictví v mezinárodním obchodě s důrazem na autorská práva

Název práce: Duševní vlastnictví v mezinárodním obchodě s důrazem na autorská práva
Autor(ka) práce: Sanigová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čápová, Ludmila
Oponenti práce: Petránková, Andrea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Duševní vlastnictví a ochrana práv s ním souvisejících zaujímají v mezinárodním obchodě stále významnější místo. Tvorba nadnárodního legislativního rámce a vymahatelnost autorských práv jsou důležitými body jednání mezinárodních institucí. V této práci je předložen výčet nejdůležitějších mezinárodních úmluv v oblasti práva k duševnímu vlastnictví, jsou nastíněny klíčové body jednotlivých ustanovení a je naznačena jejich vzájemná návaznost. Na konkrétních příkladech je ilustrována aktuální míra porušování těchto práv a je poukázáno na nedostatečnou postižitelnost protiprávního jednání.
Klíčová slova: Copyright; WTO; TRIPS; WIPO; autorské právo; duševní vlastnictví
Název práce: Intellectual Property In The International Trade With An Emphasis On The Authors' Rights
Autor(ka) práce: Sanigová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čápová, Ludmila
Oponenti práce: Petránková, Andrea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 17. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7304/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: