Analysis of personnel activities in the small company SEZ-CZ s.r.o

Thesis title: Analýza personální práce v malém podniku SEZ-CZ s.r.o
Author: Adlerová, Michaela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu personálních činností v malém podniku SEZ-CZ s.r.o., zhodnotit je a navrhnout případná opatření, která mohou zlepšit efektivitu personální práce v podniku. Teoretická část se soustředí na objasnění pojmů týkajících se daného tématu. Jde především o charakteristiku malého podniku, personální práce v podniku a definování jednotlivých personálních činností. Praktická část se zaměřuje na samotnou analýzu personálních činností, tedy na jejich popis pomocí získaných informací z podniku. A jejich následné zhodnocení a návrhy na zlepšení této práce. Veškeré informace použité v praktické části vycházejí z výše charakterizovaných teoretických pojmů a údajů poskytnutých podnikem.
Keywords: malý podnik; personální činnost; řízení lidských zdrojů
Thesis title: Analysis of personnel activities in the small company SEZ-CZ s.r.o
Author: Adlerová, Michaela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this Bachelor's Thesis is to analyze personnel activities in the small company SEZ-CZ s.r.o., then to evaluate these activities and to suggest any applicable optimization, that can improve effectiveness of personnel activities in this small company. The theoretical part focuses on the clarification of concepts related to the topic. It is especially characteristic of small company, personnel work in the company and defines individual personnel actions. The practical part focuses on the analysis of personnel activities, their description according to sources from the company. Subsequent evaluation and suggestions to improve this work. All information used in the practical part, based on the identified theoretical concepts and data provided by the company.
Keywords: Small company; personnel activities; human resource management

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 9. 2014
Date of submission: 4. 5. 2015
Date of defense: 11. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49144/podrobnosti

Files for download

    Last update: