Income Tax Aspects of the Professional Music Groups

Thesis title: Daňové aspekty příjmů profesionálních hudebních skupin
Author: Zichová, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Filipová, Vladimíra
Opponents: Drozen, František
Thesis language: Česky
Abstract:
V bakalářské práci na téma "Daňové aspekty příjmů profesionálních hudebních skupin" provádím analýzu zdanění členů profesionální hudební skupiny jako zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Cílem práce je posoudit, který způsob zdanění je pro hudební skupinu jako celek nejvýhodnější. V teoretické části zhodnocuji postavení zaměstnanců, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr a dále těch, kteří dosahují příjmů jako osoby samostatně výdělečně činné. V praktické části se na konkrétních příkladech příjmů hudební skupiny zabývám porovnáním míry daňového zatížení členů zaměstnanců a členů osob samostatně výdělečně činných.
Keywords: daňové zatížení; příjmy hudební skupiny; zdanění OSVČ a zaměstnance
Thesis title: Income Tax Aspects of the Professional Music Groups
Author: Zichová, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Filipová, Vladimíra
Opponents: Drozen, František
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of the submitted thesis "Income Tax Aspects of the Professional Music Groups" is to compare and analyse the situation of the members of the professional music group, who are remunerated either as employees or as self-employed persons. The aim of my bachelor thesis is to assess which method of taxation is for the music group the most beneficial. The theoretical part evaluates the status of employees who have concluded with their employers labour contracts or agreements on work performed outside employment and those who are paid as self-employed. Using specific examples of revenue of the music group in question, the practical part focuses on comparing the rate of taxation of its members as employees and its members as self-employed persons.
Keywords: Taxation of Self-employed Person and Employee; The Rate of Taxation; Income of the Music Group

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 7. 2014
Date of submission: 15. 5. 2015
Date of defense: 3. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48568/podrobnosti

Files for download

    Last update: