Daňové aspekty příjmů profesionálních hudebních skupin

Název práce: Daňové aspekty příjmů profesionálních hudebních skupin
Autor(ka) práce: Zichová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Drozen, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V bakalářské práci na téma "Daňové aspekty příjmů profesionálních hudebních skupin" provádím analýzu zdanění členů profesionální hudební skupiny jako zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Cílem práce je posoudit, který způsob zdanění je pro hudební skupinu jako celek nejvýhodnější. V teoretické části zhodnocuji postavení zaměstnanců, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr a dále těch, kteří dosahují příjmů jako osoby samostatně výdělečně činné. V praktické části se na konkrétních příkladech příjmů hudební skupiny zabývám porovnáním míry daňového zatížení členů zaměstnanců a členů osob samostatně výdělečně činných.
Klíčová slova: daňové zatížení; příjmy hudební skupiny; zdanění OSVČ a zaměstnance
Název práce: Income Tax Aspects of the Professional Music Groups
Autor(ka) práce: Zichová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Drozen, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the submitted thesis "Income Tax Aspects of the Professional Music Groups" is to compare and analyse the situation of the members of the professional music group, who are remunerated either as employees or as self-employed persons. The aim of my bachelor thesis is to assess which method of taxation is for the music group the most beneficial. The theoretical part evaluates the status of employees who have concluded with their employers labour contracts or agreements on work performed outside employment and those who are paid as self-employed. Using specific examples of revenue of the music group in question, the practical part focuses on comparing the rate of taxation of its members as employees and its members as self-employed persons.
Klíčová slova: Taxation of Self-employed Person and Employee; The Rate of Taxation; Income of the Music Group

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48568/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: