East and West Germany after the Unification: The Wage Gap Analysis

Thesis title: East and West Germany after the Unification: The Wage Gap Analysis
Author: Groero, Jaroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pertold, Filip
Opponents: Nikolovová, Pavla
Thesis language: English
Abstract:
Under socialism workers had their wages set by the central planners.. In my thesis I use panel data from SHARLIFE questionnaire in order to analyze how returns to East German human capital variables changed after the reunification in 1990.I also compare these returns to West German returns to human capital variables. Before 1990 the returns to experience and education were lower in East Germany than in West Germany. After the reunification East German returns to experience obtained before 1990 and to education decreased. I find a significant decrease of returns to high educated workers who spent in the East German educational system 15 and more years. East German returns to both human capital variables are smaller than West German ones before the reunification and the difference is more pronounced after the reunification.
Keywords: East Germany; Wages; Labor markets; Transition; Socialism; Panel data; Retrospective data; Human capital
Thesis title: Východní a západní Německo po sjednocení: Analýza mzdových rodílů
Author: Groero, Jaroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pertold, Filip
Opponents: Nikolovová, Pavla
Thesis language: English
Abstract:
Během socialismu byly východoněmecké mzdy nastaveny centrálními plánovači. V této práci používám dotazníková, panelová data, která tvoří součást projektu SHARELIFE. Pomocí těchto dat odhaduji, jak se změnily výnosy z lidského kapitálu ve Východním Německu po roce 1990 a dále tyto výnosy poměřuji s výnosy východních Němců. Zjišťuji, že před rokem 1990 hrály jednotlivé složky lidského kapitálu vskutku menší roli ve východním Německu než v Německu západním. Po roce 1990 dochází k poklesu východoněmeckých výnosů jak ze zkušeností, nabytých před rokem 1990, tak z dodatečného roku vzdělání. Pokles výnosů ze vzdělání pocítili ve velké míře vysoce vzdělaní lidé, kteří strávili v socialistickém vzdělávacím systému 15 více let. Východoněmecké výnosy z obou složek lidského kapitálu jsou, jak před rokem 1990 tak po roce 1990, nižší než západoněmecké výnosy z obou složek lidského kapitálu.
Keywords: Přechodová ekonomika; Lidský kapitál; Východní Německo; Mzdy; Trh práce; Socialismus; Panelová data; Retrospektivní data

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2014
Date of submission: 8. 5. 2015
Date of defense: 19. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49304/podrobnosti

Files for download

    Last update: