Východní a západní Německo po sjednocení: Analýza mzdových rodílů

Název práce: East and West Germany after the Unification: The Wage Gap Analysis
Autor(ka) práce: Groero, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pertold, Filip
Oponenti práce: Nikolovová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Under socialism workers had their wages set by the central planners.. In my thesis I use panel data from SHARLIFE questionnaire in order to analyze how returns to East German human capital variables changed after the reunification in 1990.I also compare these returns to West German returns to human capital variables. Before 1990 the returns to experience and education were lower in East Germany than in West Germany. After the reunification East German returns to experience obtained before 1990 and to education decreased. I find a significant decrease of returns to high educated workers who spent in the East German educational system 15 and more years. East German returns to both human capital variables are smaller than West German ones before the reunification and the difference is more pronounced after the reunification.
Klíčová slova: East Germany; Wages; Labor markets; Transition; Socialism; Panel data; Retrospective data; Human capital
Název práce: Východní a západní Německo po sjednocení: Analýza mzdových rodílů
Autor(ka) práce: Groero, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pertold, Filip
Oponenti práce: Nikolovová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Během socialismu byly východoněmecké mzdy nastaveny centrálními plánovači. V této práci používám dotazníková, panelová data, která tvoří součást projektu SHARELIFE. Pomocí těchto dat odhaduji, jak se změnily výnosy z lidského kapitálu ve Východním Německu po roce 1990 a dále tyto výnosy poměřuji s výnosy východních Němců. Zjišťuji, že před rokem 1990 hrály jednotlivé složky lidského kapitálu vskutku menší roli ve východním Německu než v Německu západním. Po roce 1990 dochází k poklesu východoněmeckých výnosů jak ze zkušeností, nabytých před rokem 1990, tak z dodatečného roku vzdělání. Pokles výnosů ze vzdělání pocítili ve velké míře vysoce vzdělaní lidé, kteří strávili v socialistickém vzdělávacím systému 15 více let. Východoněmecké výnosy z obou složek lidského kapitálu jsou, jak před rokem 1990 tak po roce 1990, nižší než západoněmecké výnosy z obou složek lidského kapitálu.
Klíčová slova: Přechodová ekonomika; Lidský kapitál; Východní Německo; Mzdy; Trh práce; Socialismus; Panelová data; Retrospektivní data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2014
Datum podání práce: 8. 5. 2015
Datum obhajoby: 19. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49304/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: