Does the currency changeover to euro rise prices? An experimental study from Czech Republic

Thesis title: Does the currency changeover to euro rise prices? An experimental study from Czech Republic
Author: Bohumínský, Roman
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: van Koten, Silvester
Opponents: Zajíček, Miroslav
Thesis language: English
Abstract:
In the euro area, the changeover to the euro was accompanied by fears of increases in prices by consumers. However, in most countries the changeover had barely any effect on inflation indices, but a significant effect on perceived inflation and even now people still believe that the price increase was more dramatic than it was in reality. This paper examines the situation in the Czech Republic, being one of the last countries in the EU which have not adapted the euro yet. I am especially interested in finding whether a changeover would lead to price increases even though Czech citizens have got plenty of time to indirectly familiarize with the euro currency. The analysis is based on a laboratory experiment. With this method I am studying the effects of transition to euro on consumer behavior. In addition, I compare the results (indirectly) with those of other European countries. Under the framework of posted price experiment, it can be concluded that, in the particular sample, the changeover to euro currency does in fact affect the outcome of trade at least temporarily. In this case, the changeover from CZK to EUR leads to elevation of prices and reduction of the traded quantities, especially right after the changeover. The main reason for this is that the producers (sellers) tried to exploit the changeover situation in order to increase their profits. All the presented results are significant at 5% level.
Keywords: Euro cash changeover; Euro area; Perceived inflation
Thesis title: Znamená příjetí eura zdražování? Experimentální studie z České republiky
Author: Bohumínský, Roman
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: van Koten, Silvester
Opponents: Zajíček, Miroslav
Thesis language: English
Abstract:
Přechod na novou měnu euro byl v rámci celé eurozóny spojen s velkými obavami ohledně zvyšování cen. Nicméně, ve většině zemí přechod na euro neměl téměř žádný efekt na indexy měřící inflaci, měl však významný dopad na vnímanou inflaci a i nyní lidé stále věří, že zvýšení cen bylo dramatičtější než ve skutečnosti. Tato práce zkoumá situaci v rámci České Republiky, která je jednou z posledních zemí EU jež zatím neakceptovala euro jako svou domácí měnu. Zajímá mne zejména, zda ke zdražování dojde i v České republice až (pokud) příjme euro. Čeští občané měli dostatek času se s eurem seznámit alespoň nepřímo, a tedy nelze ex ante předpokládat identický dopad. Analýza je založena na laboratorním experimentu, s jehož pomocí zkoumám dopad reformy měny na chování spotřebitelů. Výsledky porovnávám (nepřímo) s jinými studiemi z EU. Ve zkoumaném vzorku mělo zavedení eura skutečně dopad na výsledky obchodování, alespoň dočasně. V daném případě přechod z českých korun na eura měl za následek nárust cen a propad ve zobchodovaném množství, zejména krátce po změně platidla. Hlavním důvodem byl ten fakt, že prodejci se snažili dané situace využít ve svůj prospěch za účelem zvýšení svých zisků. Všechny výsledky jsou platné na 5 % hladině významnosti.
Keywords: Přechod na euro; Eurozóna; Vnímaná inflace

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Institutional, Environmental and Experimental Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2015
Date of submission: 22. 5. 2015
Date of defense: 2. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50877/podrobnosti

Files for download

    Last update: