Economical, spatial and socio-cultural impacts of large shopping centers building

Thesis title: Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center
Author: Janoušková, Linda
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lindner, Milan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady výstavby velkoplošných nákupních středisek na jejich okolí. V teoretické části shrnuje současnou situaci v České republice, porovnává poznatky ze zahraničí a vykresluje možné dopady bu-dování nákupních center. V praktické části aplikuje získané výsledky na případ nákupního centra City Park Jihlava. Práce identifikuje a hodnotí jednotlivé následky, které způsobila výstavba tohoto centra a následně navrhuje možnosti, jak některé z nich napravit.
Keywords: nákupní centrum; historické centrum; City Park Jihlava; nákupní středisko; občanská vybavenost
Thesis title: Economical, spatial and socio-cultural impacts of large shopping centers building
Author: Janoušková, Linda
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lindner, Milan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis analyzes the economical, spatial and socio-cultural implications of large shop-ping centers on their surroundings. The theoretical part summarizes the current situation in the Czech Republic, compares the international findings and depicts the possible impacts of the mall development. The practical part applies the results to the case of the City Park Jihlava shopping center. It identifies and evaluates particular consequences caused by the construction of this mall and suggests ways to correct some of them.
Keywords: amenities; shopping center; historical center; shopping mall; City Park Jihlava

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 2. 2015
Date of submission: 31. 5. 2015
Date of defense: 16. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51686/podrobnosti

Files for download

    Last update: