Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center

Název práce: Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center
Autor(ka) práce: Janoušková, Linda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady výstavby velkoplošných nákupních středisek na jejich okolí. V teoretické části shrnuje současnou situaci v České republice, porovnává poznatky ze zahraničí a vykresluje možné dopady bu-dování nákupních center. V praktické části aplikuje získané výsledky na případ nákupního centra City Park Jihlava. Práce identifikuje a hodnotí jednotlivé následky, které způsobila výstavba tohoto centra a následně navrhuje možnosti, jak některé z nich napravit.
Klíčová slova: nákupní centrum; historické centrum; City Park Jihlava; nákupní středisko; občanská vybavenost
Název práce: Economical, spatial and socio-cultural impacts of large shopping centers building
Autor(ka) práce: Janoušková, Linda
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes the economical, spatial and socio-cultural implications of large shop-ping centers on their surroundings. The theoretical part summarizes the current situation in the Czech Republic, compares the international findings and depicts the possible impacts of the mall development. The practical part applies the results to the case of the City Park Jihlava shopping center. It identifies and evaluates particular consequences caused by the construction of this mall and suggests ways to correct some of them.
Klíčová slova: amenities; shopping center; historical center; shopping mall; City Park Jihlava

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51686/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: