Coaching as a tool to increase the performance of employees

Thesis title: Coaching as a tool to increase the performance of employees
Author: Fitte-Duval, Axel Fabien
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Říha, David
Opponents: Pichanič, Mikuláš
Thesis language: English
Abstract:
Companies strive to stand up on the marketplace and prosper. Naturally, hiring the best people is necessary as much as facilitating employees to work at their full potential. This present thesis investigates the relationship between managerial coaching and employee's performance. First, using information from interview of managers. And second, using data from a sample of 102 respondents, multiple regression analysis and Pearson correlation analysis was conduced with SPSS software. The result found that managerial coaching as an indirect impact on employee performances. This thesis provides data on coaching effectiveness.
Keywords: management and leadership; Managerial coaching; human capital; employee performance
Thesis title: Coaching as a tool to increase the performance of employees
Author: Fitte-Duval, Axel Fabien
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Říha, David
Opponents: Pichanič, Mikuláš
Thesis language: English
Abstract:
Společnosti se snaží udržet si své postavení na trhu a prosperovat. Přirozeně, najímání těch nejlepších lidí je nezbytné, stejně jako usnadnění zaměstnancům pracovat s využitím jejich plného potenciálu. Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi manažerským koučinkem a výkonem zaměstnance na základě informací z rozhovorů s manažery a údajů ze vzorku 102 respondentů vícenásobné regresní analýzy a Pearson korelační analýzy za použití softwaru SPSS. Bylo zjištěno, že manažerský koučink má nepřímý dopad na výkony zaměstnanců. Tato práce poskytuje údaje o efektivitě koučování.
Keywords: Manažerský koučink; management a leadership; lidský kapitál; výkon zaměstnance

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 10. 2014
Date of submission: 22. 5. 2015
Date of defense: 2. 10. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49888/podrobnosti

Files for download

    Last update: