Coaching as a tool to increase the performance of employees

Název práce: Coaching as a tool to increase the performance of employees
Autor(ka) práce: Fitte-Duval, Axel Fabien
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Pichanič, Mikuláš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Companies strive to stand up on the marketplace and prosper. Naturally, hiring the best people is necessary as much as facilitating employees to work at their full potential. This present thesis investigates the relationship between managerial coaching and employee's performance. First, using information from interview of managers. And second, using data from a sample of 102 respondents, multiple regression analysis and Pearson correlation analysis was conduced with SPSS software. The result found that managerial coaching as an indirect impact on employee performances. This thesis provides data on coaching effectiveness.
Klíčová slova: management and leadership; Managerial coaching; human capital; employee performance
Název práce: Coaching as a tool to increase the performance of employees
Autor(ka) práce: Fitte-Duval, Axel Fabien
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Pichanič, Mikuláš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Společnosti se snaží udržet si své postavení na trhu a prosperovat. Přirozeně, najímání těch nejlepších lidí je nezbytné, stejně jako usnadnění zaměstnancům pracovat s využitím jejich plného potenciálu. Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi manažerským koučinkem a výkonem zaměstnance na základě informací z rozhovorů s manažery a údajů ze vzorku 102 respondentů vícenásobné regresní analýzy a Pearson korelační analýzy za použití softwaru SPSS. Bylo zjištěno, že manažerský koučink má nepřímý dopad na výkony zaměstnanců. Tato práce poskytuje údaje o efektivitě koučování.
Klíčová slova: Manažerský koučink; management a leadership; lidský kapitál; výkon zaměstnance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2014
Datum podání práce: 22. 5. 2015
Datum obhajoby: 2. 10. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49888/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: