Art and democracy: The impact and the role of the right to freedom of artistic expression in various political regimes

Thesis title: Art and democracy: The impact and the role of the right to freedom of artistic expression in various political regimes
Author: Pajgrt, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Trávníčková, Zuzana
Thesis language: English
Abstract:
The access to technology, the effects of instant information and the emergence of an increasingly empowered global citizen have contributed to the fundamental shift of the global political and economic landscape over the last twenty years. In consequence, the soft-power resources are becoming more and more important components of nation's foreign policy. Foreign policy instruments of public diplomacy and cultural diplomacy can effectively utilize such soft-power resources in order to assert foreign policy goals by purposefully supporting wide range of cultural and artistic activities. It is the aim of the thesis to examine both the direct and indirect impacts of artistic production on societies with various degrees of democratic culture and in connection to elaborate on the relevance of the right to freedom of artistic expression and creativity. The essential aim of this thesis is to look at the role that art production plays in the development of a democratic society.
Keywords: democratic dynamics; human rights; art-driven impact; dialogue; civic society; socially engaged art; soft-power; cultural diplomacy
Thesis title: Umění a demokracie: Dopad a role práva na svobodu uměleckého projevu v různých politických režimech
Author: Pajgrt, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Trávníčková, Zuzana
Thesis language: English
Abstract:
Přístup k technologiím, důsledek okamžitě dostupných informací a nástup světoobčanství, přispělo v posledních dvaceti letech k zásadní změně globálního politického a ekonomického prostředí. Zdroje soft-power se stávají tak stále více a více důležitými komponenty zahraniční politiky. Nástroje veřejné diplomacie a kulturní diplomacie tak mohou účinně využít takovéto zdroje soft-power, aby srkze cílenou podporu široké škály kulturních a uměleckých aktivit dosáhly zahraničně-politických cílů. Cílem této práce je prozkoumat přímé i nepřímé dopady umělecké tvorby na společnosti s různým stupněm demokratické kultury a v této souvislosti hledat spojitost s právem na svobodu uměleckého projevu. Hlavním cílem této práce je pojednat o úloze, kterou hraje tvorba umění v rozvoji demokratické společnosti.
Keywords: občanská společnost; společensky angažované umění; lidská práva; demokratické dynamiky; umění; soft-power; kulturní diplomacie; dialog

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 11. 2012
Date of submission: 12. 12. 2013
Date of defense: 8. 9. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40160/podrobnosti

Files for download

    Last update: