-

Thesis title: Analýza Velké hospodářské krize v Československu
Author: Kučková, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stellner, František
Opponents: Jakubec, Ivan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá Velkou hospodářskou krizí, která proběhla v letech 1929 až 1933/4. Světově proslulá deprese se projevila již v roce 1929 a prohlubovala se až do roku 1933, ve kterém dosáhla nejnižšího bodu v hospodářském cyklu. Jejími charakteristickými rysy byla deflační tendence, nezaměstnanost, snižování reálného produktu. Velká část československého obyvatelstva trpěla vysokou nezaměstnaností, ti šťastnější polozaměstnaností a nemožností si najít práci novou, zejména zemědělskému dělnictvu se snižovaly reálné mzdy a navíc zemědělské výrobky prodávali za stále se snižující ceny, v důsledku čehož žili na pokraji chudoby. Nepříznivá situace byla i v oblasti podnikání, zvyšovala se úroková míra a v průmyslovém odvětví docházelo zejména ke snižování množství vyrobené produkce. Krize zasáhla rovněž komerční banky a nepříznivý vývoj zaznamenávaly nejrůznější makroekonomické ukazatele. Práce obsahuje tři kapitoly, první kapitola popisuje průběh krize v Československu ve sféře zemědělské, průmyslové, situaci komerčních bank a monetární politiku, krizovou situaci v zaměstnanosti a průběh deprese v národním hospodářství jako celku. Druhá kapitola popisuje a analyzuje způsoby léčby krize a jejich důsledky. Tato kapitola obsahuje některé navrhované neuskutečněné způsoby léčby deprese a obsahuje jejich porovnání. Třetí kapitola je věnována pohledům a teoriím ekonomů.
Keywords: sanace komerčních bank; devalvace měny; deflace; nezaměstnanost; obilní monopol; Velká hospodářská krize

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 12. 2007
Date of submission: 19. 12. 2007
Date of defense: 28. 1. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/7462/podrobnosti

Files for download

    Last update: