Entering of a New Wine Brand on the Czech Market

Thesis title: Zavedení nové značky vín na českém trhu
Author: Denis, Tadeáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Průša, Přemysl
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvoření marketingové strategie pro značku portugalských vín Wine With Spirit při jejím vstupu na český trh. V práci je nejdříve popsána současná situace na českém trhu s vínem a portugalská vinná produkce. Představena je zde společnost Wine With Spirit i její produktová nabídka včetně současných aktivit na portugalském a českém trhu. Ve zvolené cílové skupině byl proveden kvantitativní terénní výzkum zaměřený na konzumaci vína. Následuje vypracování marketingové strategie obsahující cíle, SWOT a PEST analýzy a marketingový mix s navrženými aktivitami na podporu značky.
Keywords: Wine With Spirit; Víno; Dovoz vín; Marketingová strategie; Portugalsko
Thesis title: Entering of a New Wine Brand on the Czech Market
Author: Denis, Tadeáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Průša, Přemysl
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this Diploma thesis is to create a marketing strategy for a brand of Portugese wines called Wine With Spirit that is entering the Czech market. Firstly it analyzes current situation on the Czech wine market and Portugese wine production. The Company Wine With Spirit and its product range are then introduced as well as its current Portugese and Czech activities. A survey was conducted among chosen target group and its results are shown. In the next section a new marketing strategy is presented including marketing goals, SWOT and PEST analysis and marketing mix with proposed activities for brand support.
Keywords: Wine With Spirit; Marketing strategy ; Wine With Spirit; Wine import; Portugal

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2015
Date of submission: 11. 12. 2015
Date of defense: 14. 1. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51518/podrobnosti

Files for download

    Last update: