Zavedení nové značky vín na českém trhu

Název práce: Zavedení nové značky vín na českém trhu
Autor(ka) práce: Denis, Tadeáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vytvoření marketingové strategie pro značku portugalských vín Wine With Spirit při jejím vstupu na český trh. V práci je nejdříve popsána současná situace na českém trhu s vínem a portugalská vinná produkce. Představena je zde společnost Wine With Spirit i její produktová nabídka včetně současných aktivit na portugalském a českém trhu. Ve zvolené cílové skupině byl proveden kvantitativní terénní výzkum zaměřený na konzumaci vína. Následuje vypracování marketingové strategie obsahující cíle, SWOT a PEST analýzy a marketingový mix s navrženými aktivitami na podporu značky.
Klíčová slova: Wine With Spirit; Víno; Dovoz vín; Marketingová strategie; Portugalsko
Název práce: Entering of a New Wine Brand on the Czech Market
Autor(ka) práce: Denis, Tadeáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Diploma thesis is to create a marketing strategy for a brand of Portugese wines called Wine With Spirit that is entering the Czech market. Firstly it analyzes current situation on the Czech wine market and Portugese wine production. The Company Wine With Spirit and its product range are then introduced as well as its current Portugese and Czech activities. A survey was conducted among chosen target group and its results are shown. In the next section a new marketing strategy is presented including marketing goals, SWOT and PEST analysis and marketing mix with proposed activities for brand support.
Klíčová slova: Wine With Spirit; Marketing strategy ; Wine With Spirit; Wine import; Portugal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2015
Datum podání práce: 11. 12. 2015
Datum obhajoby: 14. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: