Spain: instruments and Tourism Policy

Thesis title: Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu
Author: Hříbalová, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Brůžková, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce předkládá celkový rozbor uspořádání politiky cestovního ruchu ve Španělsku. Práce je strukturovaná do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá významem cestovního ruchu pro ekonomiku Španělska a to zejména prostřednictvím aktuálních makroekonomických ukazatelů, dále podrobněji rozebírá postavení Španělska v rámci mezinárodního cestovního ruchu. Další část diplomové práce přibližuje jednotlivé současné trendy a faktory ovlivňující cestovní ruch na straně nabídky i poptávky. Následující třetí kapitola se zaměřuje na teoretická východiska politiky cestovního ruchu. Diplomová práce je zakončena konkrétním pojetím a rozborem politiky cestovního ruchu Španělska. Je zde představena charakteristika jednotlivých nositelů, nástrojů a cílů politiky cestovního ruchu Španělska.
Keywords: nositelé; politika cestovního ruchu; Španělsko; cestovní ruch; nástroje; cíle
Thesis title: Spain: instruments and Tourism Policy
Author: Hříbalová, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Brůžková, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis presents analysis of the organization of tourism policy in Spain. The thesis is structured into four chapters. First part of the thesis is devoted to description of tourism importance to the Spanish economy by using macroeconomic indicators, further presents Spain as an international tourist destination. Next part of the thesis explains various current trends and factors, which have influence on supply and demand of tourism and introduce new forms of tourism. Third chapter focuses on theoretical approaches to tourism policy in general. The thesis concludes with an analysis of tourism policy in Spain. This part involves characteristics of tourism organisation and governance, instruments and goals of tourism policy in Spain.
Keywords: tourism organisation and governance; tourism policy; goals; Spain; tourism; instruments

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 10. 2013
Date of submission: 19. 12. 2014
Date of defense: 18. 1. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44948/podrobnosti

Files for download

    Last update: