Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu

Název práce: Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Hříbalová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Brůžková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce předkládá celkový rozbor uspořádání politiky cestovního ruchu ve Španělsku. Práce je strukturovaná do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá významem cestovního ruchu pro ekonomiku Španělska a to zejména prostřednictvím aktuálních makroekonomických ukazatelů, dále podrobněji rozebírá postavení Španělska v rámci mezinárodního cestovního ruchu. Další část diplomové práce přibližuje jednotlivé současné trendy a faktory ovlivňující cestovní ruch na straně nabídky i poptávky. Následující třetí kapitola se zaměřuje na teoretická východiska politiky cestovního ruchu. Diplomová práce je zakončena konkrétním pojetím a rozborem politiky cestovního ruchu Španělska. Je zde představena charakteristika jednotlivých nositelů, nástrojů a cílů politiky cestovního ruchu Španělska.
Klíčová slova: nositelé; politika cestovního ruchu; Španělsko; cestovní ruch; nástroje; cíle
Název práce: Spain: instruments and Tourism Policy
Autor(ka) práce: Hříbalová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Brůžková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis presents analysis of the organization of tourism policy in Spain. The thesis is structured into four chapters. First part of the thesis is devoted to description of tourism importance to the Spanish economy by using macroeconomic indicators, further presents Spain as an international tourist destination. Next part of the thesis explains various current trends and factors, which have influence on supply and demand of tourism and introduce new forms of tourism. Third chapter focuses on theoretical approaches to tourism policy in general. The thesis concludes with an analysis of tourism policy in Spain. This part involves characteristics of tourism organisation and governance, instruments and goals of tourism policy in Spain.
Klíčová slova: tourism organisation and governance; tourism policy; goals; Spain; tourism; instruments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 18. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44948/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: