Matching principle

Thesis title: Princip přiřazování nákladů výnosům
Author: Vítová, Michala
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Nováková, Štěpánka
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na požadavky uznávání a vykazování výnosů a nákladů a na princip přiřazování nákladů a výnosů. Rovněž zkoumá vliv "matching" principu na obchodní pohledávky. Jejím cílem je podat ucelený přehled o této problematice.
Keywords: odpis pohledávek; opravné položky k pohledávkám; obchodní pohledávky; akruální báze; princip přiřazování nákladů výnosům; náklady; výnosy
Thesis title: Matching principle
Author: Vítová, Michala
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Nováková, Štěpánka
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 12. 2007
Date of submission: 28. 12. 2007
Date of defense: 4. 2. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/7532/podrobnosti

Files for download

    Last update: