Princip přiřazování nákladů výnosům

Název práce: Princip přiřazování nákladů výnosům
Autor(ka) práce: Vítová, Michala
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na požadavky uznávání a vykazování výnosů a nákladů a na princip přiřazování nákladů a výnosů. Rovněž zkoumá vliv "matching" principu na obchodní pohledávky. Jejím cílem je podat ucelený přehled o této problematice.
Klíčová slova: odpis pohledávek; opravné položky k pohledávkám; obchodní pohledávky; akruální báze; princip přiřazování nákladů výnosům; náklady; výnosy
Název práce: Matching principle
Autor(ka) práce: Vítová, Michala
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 12. 2007
Datum podání práce: 28. 12. 2007
Datum obhajoby: 4. 2. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7532/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: